Posuňte vaše produkty medzi
tisícky aktívnych žien

Získajte autentické recenzie a nové ambasádorky

Posuňte vaše produkty medzi tisícky aktívnych žien

Získajte autentické recenzie a nové ambasádorky

Zhodnotenie produktu

Váš produkt otestuje až 300 vybraných aktívnych žien.  Získate merateľný výsledok  a feedback silných stránok vášho produktu vrátane tipov na vylepšenie.

Mediálny obsah

Každá testerka vytvorí autentické fotky, videá a referencie o produkte a pošle ich do sveta. Získate silný hlas v odporúčacom svete ženského nakupovania.

Podpora predaja

Autentické referencie našich testeriek často vedú k priamemu nákupu vášho produktu. Zároveň vás napojíme na ostatné akčné ženy, ktoré produkt netestovali.

Ako to funguje

KROK#1 - Nábor testeriek

Nastavíme si ciele, počet testeriek a harmonogram kampane. Odpublikujeme prvý natívny článok a uvedieme produkt do sveta akčných žien. Zadefinujeme si cieľovú skupinu testeriek, podľa sociodemografických prvkov a ďalších preferencií. Testerky vypĺňajú úvodný dotazník a prihlasujú sa do testovania.

2 týždne

KROK#1 - Nábor testeriek

Nastavíme si ciele, počet testeriek a harmonogram kampane. Odpublikujeme prvý natívny článok a uvedieme produkt do sveta akčných žien. Zadefinujeme si cieľovú skupinu testeriek, podľa sociodemografických prvkov a ďalších preferencií. Testerky vypĺňajú úvodný dotazník a prihlasujú sa do testovania.

2 týždne

KROK#2 - Výber testeriek

Dotazník šírime do komunít cez mediálne obsahy – “výzvu na testovanie”. Tá sa dostane k tisíckam akčných žien. Následne vyberieme z prihlásených tie správne testerky pre testovanie vášho produktu a naplnenie cieľov.  

1 týždeň

KROK#2 - Výber testeriek

Dotazník šírime do komunít cez mediálne obsahy – “výzvu na testovanie”. Tá sa dostane k tisíckam akčných žien. Následne vyberieme z prihlásených tie správne testerky pre testovanie vášho produktu a naplnenie cieľov.  

1 týždeň

KROK#3 - Testovanie produktov

Vybrané ženy testujú produkt zvyčajne 14 dní, resp. podľa potreby. Každá testerka vytvorí autentické fotky, videá a referencie o produkte a pošle ich do online sveta. Získate silný hlas v odporúčacom svete ženského nakupovania. Projektová manažérka testovania pravidelne komunikuje s testerkami a dohliada na správnosť a úplnosť testovania. 

2 týždne

KROK#3 - Testovanie produktov

Vybrané ženy testujú produkt zvyčajne 14 dní, resp. podľa potreby. Každá testerka vytvorí autentické fotky, videá a referencie o produkte a pošle ich do online sveta. Získate silný hlas v odporúčacom svete ženského nakupovania. Projektová manažérka testovania pravidelne komunikuje s testerkami a dohliada na správnosť a úplnosť testovania. 

2 týždne

KROK#4 - Vypracovanie reportu

Po testovaní získavate prehľadnú záverečnú správu, ktorá pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvou je štatisticky spracované hodnotenie testeriek doplnené o dotazníky. Nájdete v nej grafy, zhrnutie hlavných pozitív produktu, autentické referencie a tipy na vylepšenie. Po odsúhlasení je zároveň uverejnená aj ako tretí článok vo vami vybranom magazíne. Druhá časť obsahuje media report o počte a forme užívateľských príspevkov. Jej prílohou je priečinok, kde nájdete fotografie, videá a linky na články. Získate tak kompletný obraz o výsledku testovania. 

1 týždeň

KROK#4 - Vypracovanie reportu

Po testovaní získavate prehľadnú záverečnú správu, ktorá pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvou je štatisticky spracované hodnotenie testeriek doplnené o dotazníky. Nájdete v nej grafy, zhrnutie hlavných pozitív produktu, autentické referencie a tipy na vylepšenie. Po odsúhlasení je zároveň uverejnená aj ako tretí článok vo vami vybranom magazíne. Druhá časť obsahuje media report o počte a forme užívateľských príspevkov. Jej prílohou je priečinok, kde nájdete fotografie, videá a linky na články. Získate tak kompletný obraz o výsledku testovania. 

1 týždeň

KROK #5 - Kampane & Špeciály

Priebežne organizujeme pre vás súťaž, live vysielanie, emailing na našu databázu akčných žien (5000 + ), následný follow up, distribúciu zľavových kupónov a podporu predaja vášho produktu. Autentické referencie našich testeriek často vedú k priamemu nákupu vášho produktu. Zároveň vás napojíme na celú komunitu akčných žien. 

priebežne

KROK #5 - Kampane & Špeciály

Priebežne organizujeme pre vás súťaž, live vysielanie, emailing na našu databázu akčných žien (5000 + ), následný follow up, distribúciu zľavových kupónov a podporu predaja vášho produktu. Autentické referencie našich testeriek často vedú k priamemu nákupu vášho produktu. Zároveň vás napojíme na celú komunitu akčných žien. 

priebežne

Zrealizovali sme 100+ testovaní s tisíckami zapojených testeriek

Testovanie a kampaň v kocke

 • 10-200 testeriek podľa preferencií
 • 10-200+ príspevkov na sociálnych sieťach
 • Report s výsledkami
 • Plné právo na fotky a videá
 • Dosah na komunitu 150 000 žien
 • Podporná kampaň v 3 vlnách
 • Máme s testerkami osobný kontakt a ku kampani procesný prístup
 • Sú to aktívne ženy, ktoré šíria obsah ďalej vo vlastných komunitách 
 • Testerky sú zároveň naše čitateľky, návštevníčky eventov, či klubové členky

Vybrané referencie

Monika Ebertová

Distribútor značky Multi-Mam
“Testovanie s portálom akcnemamy.sk a akcnezeny.sk je skvelý spôsob ako si preveriť Váš výrobok u Vašej cieľovej skupiny… Musím vyzdvihnúť profesionalitu teamu Akčné ženy pre ich precíznosť, kreativitu a samostatnosť pri príprave testovania našich výrobkov a to aj pri rozsahu 200 respondentiek. Obzvlášť veľké poďakovanie patrí za super spoluprácu pani Martinke, ktorá to manažuje bravúrne. Palec nahor!!!”

Michaela Španková

PR & Marketing značky Exeltis Pharma
“Otestovať kreatívne gél na intímnu hygienu, nájsť tú správnu cieľovku, ktorá rieši problém a urobiť pritom pekný viral, tomu sa hovorí skvelá práca. Portálu akcnezeny.sk sa podarilo osloviť množstvo žien a vybrali sme si 30, ktoré s nami otestovali Lactofeel. Výsledky boli rukolapné, praktické a zároveň s pridanou mediálnou hodnotou. Testovanie je skvelým napojením značky na našu reálnu cieľovku.”

Eva Brezovská

marketingová špecialistka značky Mary Kay
“S Akčnými ženami spolupracujeme už tretí rok. Vyhovuje nám najmä ich osobný prístup, kreativita spolupráce a, samozrejme, akčnosť, ktorá je typická i pre naše nez. kozmetické poradkyne. Do testu sme zaradili naše opaľovacie a regeneračné prípravky, ktoré boli testované priamo z letných dovoleniek z rôznych destinácií. Na testovanie sme získali veľmi pozitívne ohlasy.“

Cenová kalkulácia

Chcete ponuku na mieru? Vyplňte nasledovný formulár a získajte cenovú kalkuláciu zdarma.

  Často kladené otázky

  Každé testovanie je individuálne načasované a v priemere trvá mesiac. Má vždy 4 fázy:

  • prvá fáza, v ktorej produkt/ značku predstavujeme nášmu publiku,
  • v druhej fáze vyzývame na zapojenie sa do testovania,
  • v tretej prebieha samotné testovanie – v závislosti od produktu sa prispôsobuje aj dĺžka testovania. (efekt výživového doplnku môžeme odsledovať najskôr za dva týždne, zatiaľ čo prací prášok alebo aplikáciu nám stačí odskúšať raz…).
  • Následne opätovne ponúkame nášmu publiku možnosť zakúpiť si daný produkt a šíriť ho ďalej.

  Distribúciu si klient zabezpečuje zvyčajne sám, my mu pripravíme prehľadnú tabuľku pre logistiku.

  V prípade požiadavky dokážeme zabezpečiť nášho kuriéra, ku ktorému vám pripravíme cenovú ponuku.

  Samozrejme, pre každú vekovú aj iné demografické či záujmové kategórie máme vždy množstvo prihlásených testeriek. 

  Čím špecifickejšie publikum nám zadefinujete, tým presnejšie môžeme cieliť v testovacej kampani.

  Celková suma za kampaň testovanie je výsledkom súčtu mnohých položiek. Ak by ste si ju rozrátali len na 3 články uverejnené v magazíne, vychádzajú vás omnoho výhodnejsie ako bežná mediálna  kampaň. Ak k tomu prirátate celý balík úkonov, či počet zapojených testeriek, alebo vyplnených dotazníkov, tak vás vo výsledku vychádza na zopár eur za položku. 

  Samozrejme, otestovali sme už množstvo služieb, od jázd slovenskými železnicami, cez ubytovacie zariadenia, aplikácie na účtovnictvo pre malé podnikateľky až po aplikácie na zapožičanie auta alebo platformy na pomoc v domácnosti, či dokonca rozvoz detí. Pre každú službu vám radi pripravíme testovanie na mieru. 

  Sme najväčšia komunita aktívnych žien  na Slovensku